Vật liệu in 3D, nha khoa

KHAY CHỨA NHỰA CHO MÁY IN 3D NHA KHOA
Chất lượng khay chứa nhựa của máy in 3D nha khoa ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm in, vì vậy khay chưa nhựa cần được bảo quản cẩn thận và sử dụng đúng cách.
NHÀ CUNG CẤP HÀNG ĐẦU VỀ VẬT LIỆU IN NHA KHOA 3D- NEXTDENT
Chứng nhận tương thích sinh học và chứng nhận CE
« 1 2 3