Thiết bị 3D, phần mềm 3D

PHẦN MỀM LẬP KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ VÀ TIỀN PHẪU THUẬT 3D MATERIALISE (MIS) –Phần 2
Nhờ quy trình làm việc kỹ thuật số chính xác và tự động, Materialize Phits Suite tăng tốc quá trình phân tích, chẩn đoán cũng như thiết kế các bộ phận cho mục đích phãu thuật, chỉnh hình, Phần mềm cho phép các bác sĩ dễ dàng tra cứu, tham khảo , lưu trữ dữ liệu của bệnh nhân trên nhiều nước.
PHẦN MỀM HỖ TRỢ GIẢI PHẪU Y TẾ, THIẾT KẾ VÀ LẬP KẾ HOẠCH PHẪU THUẬT 3D MATERIALISE MIMICS INNOVATION SUITE (MIS) –Phần 1
PHẦN MỀM MATERIALIZE LÀ PHẦN MỀM ĐẦU TIÊN ĐƯỢC FDA PHÊ DUYỆT DÙNG CHO CÁC MÔ HÌNH GIẢI PHẪU 3D
MÁY IN 3D FORMLABS 3B
Máy in 3D Formlabs 3B là bản nâng cao được thiết kế có độ chính xác cao, dùng cho in mẫu xương phẫu thuật hoặc nha khoa.
PHẦN MỀM PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH CỘT SỐNG 3D (Phần 2)
Bác sĩ sẽ được lựa chọn nhiều loại implant có kích thước phù hợp để có thể sử dụng một cách chính xác. Ngoài ra, chức năng điều chỉnh thủ công cũng luôn có sẵn. Việc lập kế hoạch cẩn thận trước phẫu thuật bằng cách sử dụng MediCAD® Spine 3D sẽ cho phép bác sỹ cải thiện kết quả phẫu thuật.
1 2 3 4 5 .. »